Werkwijze

Mijn manier van werken is waarbij het persoonlijke contact zeer belangrijk is.

Na het 1e gesprek waarin de wensen kenbaar gemaakt worden wordt er eerst onderzocht wat de mogelijkheden zijn op het perceel. Hierna zijn de uitgangspunten in kaart gebracht en kan er begonnen worden met ontwerpen.

Van al deze plannen wordt een 3D ontwerp gemaakt welke een goed beeld geeft van het te verkrijgen gebouw en plaatsing in de omgeving. Nadat de plannen in de basis goed zijn zal er een afspraak met gemeente gemaakt worden voor vooroverleg (welstand en bestemmingsplantoets) en mogelijk een prijsindicatie bij een aannemer. Hierna volgt de uitwerking richting aanvraag omgevingsvergunning.

Als deze is aangevraagd volgt de bouwkundige uitwerking met technische omschrijving waarmee enkele aannemers om een offerteprijs gevraagd wordt (aanbesteding). Na keuze aannemer volgt uiteraard de uitvoering waarin ik met werktekeningen, werkdetails en bouwvergaderingen de bouw kan begeleiden tot opleveringsrapportage.

In verband met het 15 jarig bestaan is er een speciale actie (tot 31 december 2015) waarbij je 1,5 uur gratis advies kan krijgen, print de bon en ik maak graag een afspraak met u.

Voor voorbeelden verwijs ik u graag naar de projecten pagina, hier vindt u enkele voorbeelden van projecten welke de afgelopen jaren gemaakt zijn, deze wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe projecten